Cập nhật biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất. Bạn đang sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử để xuất hóa đơn. trong quá trình sử dụng không thể tránh khỏi việc xuất sai, thiếu, nhầm lẫn trong xuất hóa đơn cho khách hàng.

Vậy các trường hợp cần hủy hóa đơn, mẫu hủy hóa đơn điện tử mới nhất đúng chuẩn. Và nắm rõ về quy đinh hủy hóa đơn điện tử để tránh sai sót trong quá trình làm hủy hóa đơn.

Các trường hợp hủy hóa đơn điện tử

Việc đưa sử dụng hóa đơn điện tử vào sử dụng trong doanh nghiệp, giúp tiết kiệm thời gian, và chi phí. Giúp tạo thuận tiện trong quá trình xuất hóa đơn. Nhưng kế toán doanh nghiệp cần hạn chế việc xuất sai, xót, lỗi trong quá trình xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng.

Có hai trường hợp cần làm biên bản hủy hóa đơn điện tử như sau:

Trường hợp 1: Xuất hiện xuất hóa đơn điện tử sai nhưng chưa gửi cho khách hàng.

Bên xuất hóa đơn ( Bên bán ) thông báo với cơ quan thuế theo mẫu số 04 Nghị định 119/2018/NĐ-CP phụ lục ban hành kèm theo nghị định về hủy hóa đơn điện tử đã lập khi có sai sót.

Tiếp theo tiến hành lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử , gửi cho cơ quan thuế để tiến hành cấp lại mã hóa đơn và gửi cho người mua hàng.

Trường hợp 2: Sau khi xuất hóa đơn và đã gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng.

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua.

Người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua.

Các bạn tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn phía dưới, điền đầy đủ thông tin của doanh nghiệp và hóa đơn. Hai bên xác nhân hủy hóa đơn.

Sau đó tiến hành xuất hóa đơn mới như bình thường và thực hiện giao cho khách hàng.

mẫu hủy hóa đơn điện tử;
mẫu hủy hóa đơn điện tử;

Mẫu biên bản thu hồi & hủy hóa đơn điện tử mới nhất

Sau đây là mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử GTGT mới nhất bạn có thể tham khảo. theo thông tư thông tư 39/2014/TT-BTC. Dùng để ghi nhận việc sai sót trong quá trình xuất hóa đơn điện tử và xác nhận cam kết hủy hóa đơn điện tử bị sai.

Bạn có thể kéo xuống dưới để tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập nhé.

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử chuẩn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP.

Số: XXXX/BBTHHĐ

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Hôm nay, ngày …………./20.., đại diện hai bên gồm có:

BÊN A :   ………………………

Địa chỉ :  ……………………….

Điện thoại : …………………         MST: ………………………

Do Ông (Bà) : …………………    Chức vụ : ……………………….

BÊN B :  ……………………………………..

Địa chỉ :  ………………………………………

Điện thoại : …………………………. ………..MST: ………………………

Do:…………………………………………………Chức vụ : ………………………………………

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/13P số ………… ngày …………. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/13P số ………….. ngày …………………

  • Lý do thu hồi : ……………………….

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                      ĐẠI DIỆN BÊN B

.

Những lưu ý khi lập biểu mẫu thu hồi hóa đơn điện tử.

Trên biên bản thu hồi hóa đơn điện tử phải thể hiện rõ: lý do cần thu hồi, thu hồi hóa đơn số…ngày..tháng…ký hiệu…và xuất hóa đơn điện tử mới số…ngày…tháng…ký hiệu…

Sau khi lập xong bản thu hồi hóa đơn bị sai, 2 bên mua bán phải ký ghi rõ họ tên và đóng dấu và thực hiên biên bản bàn giao hóa đơn. Tiến hành thu hồi hóa đơn bị sai, sau đó xuất lại hóa đơn điện tử mới cho bên mua.

Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất 2020.

Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

THÔNG BÁO HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: (Cơ quan thuế)

Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………..

Người nộp thuế thông báo về việc hủy/giải trình hóa đơn điện tử do sai sót như sau:

STTMẫu sốKý hiệu hóa đơn điện tửSố hóa đơn điện tửNgày lập hóa đơnLoại áp dụng hóa đơn điện tửHủy/giải trìnhLý do
12345678

 

……, ngày…….. tháng….. năm…..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

.

Tải mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất 2020

Sau đây xin gửi đến bạn 2 mẫu biên bản hủy và thu hồi hóa đơn điện tử dạng file word. Để bạn có thể thuận tiện trong quá trình chỉnh sửa và điền thông tin.

Dưới đây là link download trực tiếp từ google Drive. để thuận tiện cho việc tải file về.

  • Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử chuẩn: Tải Ngay
  • Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử chuẩn: Tải Ngay

Quy định hủy hóa đơn điện tử GTGT.

Chắc hẳn nhiều khách hàng khi sử dụng hóa đơn điện tử có thắc mắc rằng: “Hóa đơn điện tử khi đã lập thì có hủy được hay không?”.

=>> Và câu trả lời cho câu hỏi này là hóa đơn điện tử hoàn toàn có thể hủy được nhé.

Xuất hóa hóa đơn điện tử khi hết hạn lưu trữ theo quy định của pháp luật là 10 năm và không có thêm chỉ đạo, quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền bạn có thể tiêu hủy.

Lưu ý: Việc tiêu hủy cần đảm bảo không gây ảnh hưởng tới các hóa đơn khác và sự hoạt động của toàn hệ thống hiện tại.

Các văn bản pháp luật liên quan đến việc hủy hóa đơn điện tử

Hiện nay, quy trình hủy hóa đơn điện tử được quy định tại Nghị định 51 hóa đơn điện tử của Chính phủ, Thông tư 39 về hóa đơn điện tử của Bộ Tài chính và Nghị định 119 về hóa đơn điện tử (Khoản 3, Điều 14).

Thông tư của Bộ Tài chính số 39/2014/TT-BTC yêu cầu hủy hóa đơn chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

Nghị định 119/2018/NĐ-CP yêu cầu doanh nghiệp từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (hóa đơn điện tử có mã xác thực) thì các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh, tổ chức khác phải hủy hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (Khoản 3, Điều 14).

Lưu ý: biên bản hủy hóa đơn phải được lập khi bên bán xuất hóa đơn và chưa được kê khai thuế. Bên cạnh việc lập biên bản hủy hóa đơn sai, bạn cần lập thêm biên bản thu hồi hóa đơn GTGT viết sai theo mẫu trên

Bạn có thể quan tâm: 

  1. Báo giá hóa đơn điện tử VNPT
  2. Đăng ký chữ ký số VNPT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *