Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại:

I. Chính sách Đổi trả sản phẩm.

Yêu cầu đối với sản phẩm đổi trả

1.1. Điều kiện hàng hóa đạt yêu cầu đổi trả

– Sản phẩm bị giao sai về số lượng, sai số thuê bao so với đơn đặt hàng.

– Sản phẩm bị hỏng do lỗi của nhà sản xuất (hỏng hóc về kỹ thuật, lỗi về thiết kế, sim không sử dụng được, …. )

1.2. Thời gian áp dụng đổi trả

– Khách hàng có thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hàng để gửi yêu cầu đổi trả.

1.3. Thời điểm yêu cầu đổi trả sẽ được căn cứ theo:

– Nếu khách hàng gửi theo đường bưu điện hay chuyển phát: thời điểm tính theo dấu biên nhận của bưu điện hay đơn vị chuyển phát.

– Nếu khách hàng tự mang/gửi hàng tới điểm giao dịch đổi trả: thời điểm tính từ khi nhân viên VNPT SHOP tiếp nhận sản phẩm đổi trả từ khách hàng.

1.4. Chi phí đổi trả

– Đối với sản phẩm SIM đổi lại do lỗi của VNPT SHOP: Sản phẩm bị hỏng do lỗi của nhà sản xuất (hỏng hóc về kỹ thuật, lỗi về thiết kế, SIM không sử dụng được, …) khách hàng cần ra điểm giao dịch để được hỗ trợ.

– Đối với sản phẩm bị giao sai về số lượng, sai số thuê bao so với đơn đặt hàng thì khách hàng sẽ được đổi trả theo chính sách của VNPT SHOP.

II. Chính sách hoàn tiền

Trường hợp khách hàng đã thanh toán và kiểm tra lại thấy dịch vụ không đúng như trong hợp đồng, khách hàng báo lại nhận viên Viettel để được hoàn tiền lại cho quý khách hàng.