Tag Archives: biên bản hủy bỏ hóa đơn điện tử

Tải ngay mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất 2020

Cập nhật biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất. Bạn đang sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử để xuất hóa đơn. trong quá trình sử dụng không thể tránh khỏi việc xuất sai, thiếu, nhầm lẫn trong xuất hóa đơn cho khách hàng. Vậy các trường hợp cần hủy hóa đơn, […]