Bạn đang nghiên cứu về khái niệm “hoá đơn chuyển đổi” là gì? Cùng tìm hiểu về quá trình chuyển đổi hóa đơn từ hóa đơn điện tử của VNPT.

Theo quy định hiện tại, nhà bán hàng có thể chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy trong trường hợp muốn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng.

Trong quá trình chuyển đổi, bên bán cần hiểu rõ về các quy định cụ thể liên quan đến vấn đề này. Dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ một số thông tin về hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử. Mong các bạn theo dõi.

Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020, việc chuyển đổi hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử thành hóa đơn và chứng từ giấy được quy định như sau:

Chuyển đổi hóa đơn điện tử
Chuyển đổi hóa đơn điện tử
  • Hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử có thể được chuyển đổi thành hóa đơn. Chứng từ giấy chỉ được sử dụng trong trường hợp có yêu cầu từ các hoạt động kinh tế, tài chính hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý thuế, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, điều tra và theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra và điều tra.
  • Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử thành hóa đơn và chứng từ giấy phải đảm bảo sự khớp đúng nội dung sau khi thực hiện quá trình chuyển đổi.
  • Hóa đơn và chứng từ điện tử được chuyển đổi thành hóa đơn, trong khi chứng từ giấy chỉ được sử dụng để lưu trữ thông tin và tuân theo quy định của pháp luật kế toán và giao dịch điện tử. Chúng không có giá trị trong việc thực hiện giao dịch hoặc thanh toán, trừ khi hóa đơn được tạo ra từ máy tính tiền và kết nối với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này.

Bạn cũng có thể tìm thiểu thêm về Báo giá chữ ký số của VNPT. Cũng như dịch vụ BHXH VNPT đây cũng là hệ sinh thái dịch vụ vnpt cho doanh nghiệp.

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy là gì?

Mục 2 Điều 12, Thông tư số 32/2011/TT-BTC đặt ra một quy định chính xác về điều kiện thay đổi như sau;

chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy
chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy
  • Bảo tồn đầy đủ nội dung của hóa đơn điện tử ban đầu.
  • Có dấu hiệu đặc biệt xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn trên giấy.
  • Có chữ ký và tên của người thực hiện chuyển đổi từ hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy.
  • Giá hóa đơn điện tử của vnpt.
  • Phần mềm Bảo hiểm xã hội của VNPT.

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử cần đảm bảo giá trị pháp lý

Thông tư này quy định về hóa đơn điện tử chuyển đổi, đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin trên hóa đơn nguồn. Hóa đơn điện tử chuyển đổi có giá trị pháp lý, được xác nhận bằng ký hiệu riêng và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử.

Vậy khi nào cần chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy?

Theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC, được ban hành ngày 14/3/2011, Khoản 1, Điều 12, định rõ các trường hợp mà cần chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy như sau:

  • Người bán hàng hóa cần chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá trong quá trình lưu thông. Việc này chỉ được thực hiện một lần duy nhất. Hóa đơn điện tử cần chuyển đổi thành hóa đơn giấy phải tuân thủ các quy định được nêu tại Khoản 2, 3, 4 của Điều này và phải có chữ ký và dấu của người đại diện theo quy định của pháp luật.
  • Người mua và người bán sẽ chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Việc chuyển đổi này phải tuân thủ các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 của Điều này.

Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi

Khi chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy, các doanh nghiệp, đặc biệt là các kế toán viên, cần lưu ý về việc thể hiện các ký hiệu trên hóa đơn chuyển đổi. Cụ thể, những ký hiệu này cần tuân thủ quy định tại Khoản 4, Điều 12 của Thông tư này. Các ký hiệu bao gồm:

Ký hiệu đặc biệt trên hóa đơn đổi
Ký hiệu đặc biệt trên hóa đơn đổi

Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi là việc thêm các thông tin sau vào hóa đơn dạng giấy: phân biệt giữa hoá đơn chuyển đổi và hoá đơn điện tử gốc (ghi rõ “HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ”), họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi, và thời gian thực hiện chuyển đổi.

Dưới đây là những thông tin chính liên quan đến việc chuyển đổi hóa đơn từ hóa đơn điện tử. Các nhân viên kế toán cần nắm vững để thực hiện các nghiệp vụ kế toán của mình. Thông tin này rất hữu ích trong trường hợp doanh nghiệp cần tuân thủ yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc khi muốn chuyển đổi để lưu trữ hồ sơ.

Nếu có bất kỳ vấn đề cần giải quyết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ từ các chuyên gia tốt nhất. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn trong thời gian ngắn nhất có thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *