Lưu trữ thẻ: thông tin hóa đơn điện tử vnpt.

Báo giá hoá đơn điện tử VNPT tại HCM Mới nhất 2024

Bảng báo giá hoá đơn điện tử VNPT tại HCM Mới nhất 2021 mà chúng tôi chia sẻ dưới đây, hy vọng có thể giúp bạn dự toán được chi phí cho số lượng hóa đơn mà đơn vị mình cần mua. Thông tin chi tiết sẽ được thể hiện ngay sau đây. Lợi ích khi sử dụng hoá đơn điện tử VNPT  Ở thời điểm hiện tại, thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp đã được thay đổi. Cụ thể, căn cứ theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP điều chỉnh thời gian áp dụng bắt buộc việc sử dụng hóa đơn điện tử, thay vì áp dụng trước ngày 01/11/2020 sẽ chuyển đổi kể từ ngày 01/07/2022. Mặc dù hiện tại pháp luật bắt buộc những Doanh nghiệp thành lập mới hoặc hết hóa đơn giấy sử dụng hóa đơn điện tử. Còn...