Lưu trữ thẻ: esigner.chrome.tct 1.0.8 download

Sửa lỗi không đăng nhập thuedientu.gdt.gov.vn Cài esigner 1.0.8

Bạn đang cần truy cập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn. Nhưng lại báo lỗi và cần cài đặt java esigner 1.0.8. Sau đây là hướng dẫn Cách Sửa lỗi không vào được trang thuedientu Cài esigner 1.0.8 Mới Nhất. Đảm bảo các bạn làm theo các bước sau là có thể truy cập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bình thường nhé. Lỗi này nguyên nhân là sau khi thuế cập nhật hệ thống. yêu cầu cài đặt Java esigner 1.0.8 và Addon ESigner.Chrome.TCT trên Chrome. Hướng dẫn cách sửa lỗi không vào được trang thuedientu. Để khắc phục lỗi không vào được trang thuế chúng ta chỉ cần thực hiện 3 bước chính sau: Xóa lịch sử trình duyệt Chrome Cài đặt phần mềm Java esigner 1.0.8 Add tiện ích addon ESigner.Chrome.TCT vào trình duyệt Chrome. Sau đây là các bước bạn có thể làm theo nhé. Chỉ cần chưa đầy 2 Phút là...

2 Các bình luận

Khắc phục lỗi không cài đặt esigner 1.0.8 thuedientu.gdt.gov.vn

Bạn đang gặp lỗi khi đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn. Trang thuế bắt cài đặt tiện ích mở rộng esigner 1.0.8 mới có thể đăng nhập được. Nhưng trong lúc cài đặt thì trang thuế báo lỗi Lỗi 404 như bên dưới. Sau đây cách khắc phục lỗi không cài đặt được esigner 1.0.8 mới nhất. 404.Đã xảy ra lỗi. Không tìm thấy URL được yêu cầu trên máy chủ này. Đó là tất cả những gì chúng tôi biết. Khắc Phục Lỗi 404 khi cài đặt tiện ích mở rộng esigner 1.0.8 trên trình duyệt chrome. Hiện nay việc kê khai thuế và nộp thuế đều thực hiện trên trang thuedientu.gdt.gov.vn. và được chạy trên trình duyệt Chrome. Nhưng khi chúng ta đăng nhập vào thì bên trang thuế bắt caì đặt tiện ích mở rộng Esigner 1.0.8. Nhưng trong lúc cài đặt theo hướng dẫn trang thuế thì...