Tag Archives: Bảng giá hóa đơn điện tử VNPT cho máy tính tiền ở Hà Nội

Bảng giá hóa đơn điện tử VNPT cho máy tính tiền ở Hà Nội

Doanh nghiệp đang có nhu cầu tìm hiểu về bảng giá hóa đơn điện tử VNPT cho máy tính tiền ở Hà Nội. Sau đây là thông tin mới nhất về lợi ích, cũng như đối tượng triển khai hóa đơn điện tử cho máy tính tiền trên địa bàn Hà nội. Theo công văn......