Lưu trữ thẻ: Bảng giá hóa đơn điện tử VNPT cho máy tính tiền ở Hà Nội

Bảng giá hóa đơn điện tử VNPT cho máy tính tiền ở Hà Nội

Doanh nghiệp đang có nhu cầu tìm hiểu về bảng giá hóa đơn điện tử VNPT cho máy tính tiền ở Hà Nội. Sau đây là thông tin mới nhất về lợi ích, cũng như đối tượng triển khai hóa đơn điện tử cho máy tính tiền trên địa bàn Hà nội. Tư vấn và đăng ký hóa đơn điện tử VNPT cho máy tính tiền ở Hà Nội. Liên hệ ngày hotline: 0813 660066 để nhân viên tư vấn và đăng ký nhanh chóng. Theo công văn số 4517/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế và công văn triển khai 15461/CTTPHCM-TTHT của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, doanh nghiệp cung cấp hàng hoá, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo 8 ngành nghề kinh doanh sau áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ...