Lưu trữ Danh mục: Internet Leased line VNPT

Báo giá dịch vụ Internet leasedline VNPT – Kênh thuê riêng vnpt 2024

Internet Leased Line là gì? Kênh thuê riêng là gì? Mạng internet Leased Line, hay còn được gọi mà dịch vụ kênh thuê riêng internet. Là một dạng giao thức kết nối trực tiếp giữa các node mạng, sử dụng kênh truyền dẫn internet riêng. Nhà mạng cung cấp dịch vụ kênh truyền dẫn số liệu trên nền internet cung cấp nhiều lựa chọn kết nối khác nhau. Hiện tại VNPT cung cấp 2 loại hình kênh thuê riêng theo công nghệ là SDH và EoSDH với phạm vi kết nối cả trong nước lẫn quốc tế. Dịch vụ leased line Internet sẽ mang đến cho tổ chức doanh nghiệp sử dụng dịch vụ internet kết nối tốc độ siêu cao, siêu bảo mật. Đồng thời đảm bảo tính ổn định cho các ứng dụng dịch vụ như: VNPT, Voice, Data, Video, website… Cũng như các ứng dụng trên nền...