Category Archives: Internet Leased line VNPT

Báo giá dịch vụ Internet leasedline VNPT – Kênh thuê riêng vnpt 2023

Internet Leased Line là gì? Kênh thuê riêng là gì? Mạng internet Leased Line, hay còn được gọi mà dịch vụ kênh thuê riêng internet. Là một dạng giao thức kết nối trực tiếp giữa các node mạng, sử dụng kênh truyền dẫn internet riêng. Nhà mạng cung cấp dịch vụ kênh truyền dẫn số......