Tag Archives: Bảng giá Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền VNPT

Bảng giá Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền VNPT | 2023

Doanh nghiệp đang tìm hiểu về Bảng giá Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền của VNPT mới nhất. Cũng như các thông tin về thủ tục đăng ký và các ngàn nghề áp dụng hóa đơn máy tính tiền. Bài viết sau đây giúp bạn nắm bắt được các thông tin mới nhất. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế – Thông tư 78/2021/TT-BTC. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đảm bảo nguyên tắc quy định tại Điều 11 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Hoá đơn điện tử máy tính tiền là một loại hoá đơn được tạo ra thông qua phần...